Kệ mica đựng name card / danh thiếp

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

Kệ đựng danh thiếp bằng mica trong. Thiết kế 1 ngăn hoặc nhiều ngăn theo yêu cầu. Có các loại kệ treo tường hoặc để bàn

Kệ 1 ngăn:

Kệ 4 ngăn: 

Kệ 8 ngăn:

Kệ nhiều ngăn:

 

0

0 đánh giá

Từ khóa: Kê đư ng danh thiê p